AUTORI  
  GALÉRIA  
  O NÁS  
KONTAKT

Hlavné výsledky partnerstva (lokálne):

7, Výmena ideí a dobrej praxe s partnerom z Nemecka
Stretnutie s projektovým partnerom Unterwasser Fliegen z Wuppertalu v rámci jeho mobility, spojené s návštevou Otvoreného oddelenia v prešovkej väznici a prezentáciou jeho výsledkov a dobrých praktík pred odsúdenými, ale aj špeciálne pre pedagógov väznice.

Účastníci: Pavel Smejkal, Kordula Lobeck de Fabris, Pauline Blumental, Aylin Lobeck, Lena Jakubčáková, Igor Molnár, Marek Jurčenko ai.

Kordula Lobeck vedie asociáciu Unterwasser Fliegen z Wuppertalu už dlhé roky a vo svojej práci sa sútreďujú na prácu s delikventnou mládežou v troch väzniciach či nápravných zariadeniach v okolí Wuppertalu. Pracujú s textami, videami, inštaláciami a zaujímajú sa o naše postupy a počiatočné výsledky na poli fotografie. Plánujeme spoločné výstavy a workshopy v Nemecku a na Slovensku.
Plánované stretnutia siete v rámci programu Grundtvig:

Október 2011, Košice, SK, konferencia Cesta do neznáma - zrealizované, 12 účastníkov >>>

Január 2012, Barcelona, SP, stretnutie partnerstva - zrealizované, 1 účastník >>>

Apríl 2012, Paríž, FR - zrealizované, 2 úč. >>>

Jún 2012, Marseille, FR, konferencia - zrealizované, 2 účastníci >>>

Október 2012, Barcelona, SP, stretnutie partnerstva - zrealizované, 1 účastník >>>

Jún 2013, Marseille, FR, európska konferencia - zrealizované, 4 účastníci >>>

Spolu desať mobilít
Za obsah materiálov zodpovedajú výlučne autori. EK ani národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.