AUTORI  
  GALÉRIA  
  O NÁS  
KONTAKT
Kurzy fotografie tu >>>
Kto sme >>>
Občianské združenie PhotoART Centrum vzniklo v Košiciach na základe túžby svojich členov prispieť svojou prácou k pozdvihnutiu úrovne kultúry v Košiciach a širokom okolí so špeciálnym zameraním na fotografiu a s dôrazom na možnosti súčasných technológií a internetu. Svoju činnosť chce smerovať čo najširšie a dlhodobo s cieľom pomôcť vytvoriť v Košiciach významné centrum umeleckého diania na európskej úrovni.
Združenie sa zameriava na:
- realizovanie vlastných umeleckých projektov na regionálnej aj európskej úrovni - Second Cities, Euroland, BigPhoto Mosaic
apod.
- podporu medzinárodných stykov, (výmeny, stáže, residenčné pobyty, workshopy, výstavy, prednášky)
- galerijnú činnosť - zameranú hlavne na kvalitnú európsku a domácu tvorbu
- výstavnú činnosť - pripravujeme napríklad expozíciu World Press Photo
v Košiciach
- vlastnú umeleckú tvorbu
- vydavateľskú činnosť (propagácia kvalitnej tvorby v regióne, výsledky vlastných projektov - katalógy, monografie, umelecké a iné fotografické publikácie - kalendáre, knihy, plagáty apod.)
- propagáciu fotografie medzi širokou verejnosťou (články, rozhovory, prednášky, projekcie apod.)
- výchovno vzdelávacie aktivity (kurzy, školenia, prednášky, súťaže apod./ zamerané na širokú verejnosť aj znevýhodnené skupiny a mládež,
- zbierkovú činnosť a zhodnotenie kultúrneho dedičstva regiónu / staré fotografie a tlače, ich archivácia, publikovanie, reštaurovanie, využitie v umeleckých projektoch apod.)
- rozvoj spolupráce s n.o. Európske hlavné mesto kultúry 2013, Východoslovenskou galériou, Múzeom Vojtecha Löfflera, Východoslovenským múzeom, STM, Fakultou umení TU, ŠUV a ďalšími košickými školami a kultúrnymi inštitúciami aj podnikateľskou sférou.
Kurzy fotografie tu >>>
Naše projekty Second cities/ Druhé mestá

World Press Photo v Košiciach

Euroland

BigPhoto Mosaic

Takí sme boli
Naši partneri Východoslovenská galéria Košice
Múzeum Vojtecha Löfflera Košice
Kasárne Kulturpark
Východoslovenské múzeum
Fotogaléria NOVA

Lodž, PL - Lodz Art Center
Graz, AT - Cultural City Network
Kaunas, LT - KAUNASFOTO
Daugavpils, LV - Culture Design Agency
Marseille, FR - ATELIERS del'IMAGE
Lyon, FR - LE BLEU DU CIEL
Brno, CZ - FOTOFRAME