AUTORI  
  GALÉRIA  
  O NÁS  
KONTAKT

Hlavné výsledky partnerstva (lokálne):
1, Konferencia Cesta do neznáma - za mrežami slovenskej väznice, v Košiciach v dňoch 24. až 26. októbra 2011 v Kasárňach Kulturparku, organizovanej SPOTs /s našou participáciou/, v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, Košice 2013. Bolo prvou príležitosťou sa stretnúť s väčšinou z našich partnerov, ale súčasne bola hneď jedným z vrcholov našich aktivít, pretože viacero partnerov malo možnosť v Košiciach prezentovať výsledky svojej práce pre širokú verejnosť aj odborníkov z radov občianských združení (Edukos, Ainkarim) či priamo z väzníc (riaditeľ väznice v Prešove a Sabinove) aj z radov odsúdených z Otvoreného oddelenia v Prešove.
Kompletný program stretnutia /francúzsky/ >>>
Kompletný program stretnutia /slovensky/ >>>

Spoluorganizátor SPOTs, EHMK Košice 2013.
Účastníci: Pavel Smejkal, Lena Jakubčáková, Jožo Jarošík, Gejza Legen, František Vrábeľ, Dušan Grajciar, Caroline Caccavale, Sophie Dominique, Eva Garcia, Lenka Ondrkálová, Mária Nováková, Kordula Löbeck, Patrick Fachinetti, Valentina Panizza, Angelika Knaak-Sareyko ai.

Na fotografiách dole /zľava hore doprava dole/: Stretnutie v Kasánach Kulturpark Košice. Okrúhle stoly s bývalými odsúdenými, pracovníkmi neziskoviek v oblasti umeleckého vzdelávania vo väzniciach na Slovensku, Nemecku a Francúzsku. Dole cesta do Prešova a Sabinova a skupinová fotka pred väznicou v Sabinove.

Ďalšie fotografie z návštevy partnerov z projektu Grundtvig >>>
Plánované stretnutia siete v rámci programu Grundtvig:

Október 2011, Košice, SK, konferencia Cesta do neznáma - zrealizované, 12 účastníkov >>>

Január 2012, Barcelona, SP, stretnutie partnerstva - zrealizované, 1 účastník >>>

Apríl 2012, Paríž, FR - zrealizované, 2 úč. >>>

Jún 2012, Marseille, FR, konferencia - zrealizované, 2 účastníci >>>

Október 2012, Barcelona, SP, stretnutie partnerstva - zrealizované, 1 účastník >>>

Jún 2013, Marseille, FR, európska konferencia - zrealizované, 4 účastníci >>>

Spolu desať mobilít
Za obsah materiálov zodpovedajú výlučne autori. EK ani národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.