AUTORI  
  GALÉRIA  
  O NÁS  
KONTAKT
Mobility v rámci učiaceho sa partnerstva Grundtvig 2011 - 2013

1.
Štát, mesto: Francúzsko, Paríž
Účastník cesty: Lena Jakubčáková, Pavel Smejkal
Pracovisko:  PhotoART Centrum
Navštívené pracovisko v zahraničí a zodpovedná osoba:
Cultures, publics et territoires: Patrick Facchinetti

Termín:  17. – 20. apríla 2012

Stretnutia sa zúčastnili:
TransFORMAS: Eva Garcia, Thomas Louvat
Lieux Fictifs: Caroline Caccavale, Sophie Dominique
E.s.t.i.a. associazione culturale: Giusy Minutolo
Cultures, publics et territoires: Patrick Facchinetti
Unter Wasser Fliegen: Kordula Lobeck de Fabris

Okrem pracovného stretnutia partnerov bola na programe aj návšteva francúzskeho filmového ústavu /zábery dole/. Okrem účastníkov z radov partnerov sa stretnutia zúčastnili aj rôzni predstavitelia franc. väzeňských inštitúcií, Ministerstva spravodlivosti a Ministerstva kultúry.
Plánované stretnutia siete v rámci programu Grundtvig:

Október 2011, Košice, SK, konferencia Cesta do neznáma - zrealizované, 12 účastníkov >>>

Január 2012, Barcelona, SP, stretnutie partnerstva - zrealizované, 1 účastník >>>

Apríl 2012, Paríž, FR - zrealizované, 2 úč. >>>

Jún 2012, Marseille, FR, konferencia - zrealizované, 2 účastníci >>>

Október 2012, Barcelona, SP, stretnutie partnerstva - zrealizované, 1 účastník >>>

Jún 2013, Marseille, FR, európska konferencia - zrealizované, 4 účastníci >>>

Spolu desať mobilít
Za obsah materiálov zodpovedajú výlučne autori. EK ani národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.