AUTORI  
  GALÉRIA  
  O NÁS  
KONTAKT
Mobility v rámci učiaceho sa partnerstva Grundtvig 2011 - 2013

1.
Štát, mesto: Francúzsko, Marseille
Účastník cesty: Lena Jakubčáková, Pavel Smejkal, Tibor Soták, Igor Molnár
Pracovisko:  PhotoART Centrum
Navštívené pracovisko v zahraničí a zodpovedná osoba:
Lieux Fictifs: Sophie Dominique

Termín:  19. 06. – 2. 07. 2013

Stretnutia sa zúčastnili:
TransFORMAS: Thomas Louvat, Eva Garcia, riaditeľ väznice Quatro Camins, ai.
Lieux Fictifs: Caroline Caccavale, Sophie Dominique ai.
E.s.t.i.a. associazione culturale: Michelina Capato, V. Panizza a riaditeľ väznice v Miláne
Galdus: Giusy Minutolo ai.
Cultures, publics et territoires: Patrick Facchinetti, Leila Delannoy
Unter Wasser Fliegen: Kordula Lobeck de Fabris, Angelika Knaak Sareyko, Pauline Blumental

Lieux Fictifs, spolu s Cultures, publics et territories s podporou Francúzskeho ministerstva spravodlivosti a Ministerstva kultúry organizovali v dňoch 25. až 27. júna 2013 európske kolókvium a stretnutie všetkých partnerov z Grundtvigu ako aj ďalších pozvaných a verejnosti v priestoroch Friche la Belle de Mai v Marseille. Program kolókvia pozostával z plenárneho zasadania a prezentácie umeleckých projektov pracujúcich s odsúdenými vo Francúzsku a workshopov. Dole fotografie z priebehu podujatia. Fotky z návštevy väznice tu
>>>
Plánované stretnutia siete v rámci programu Grundtvig:

Október 2011, Košice, SK, konferencia Cesta do neznáma - zrealizované, 12 účastníkov >>>

Január 2012, Barcelona, SP, stretnutie partnerstva - zrealizované, 1 účastník >>>

Apríl 2012, Paríž, FR - zrealizované, 2 úč. >>>

Jún 2012, Marseille, FR, konferencia - zrealizované, 2 účastníci >>>

Október 2012, Barcelona, SP, stretnutie partnerstva - zrealizované, 1 účastník >>>

Jún 2013, Marseille, FR, európska konferencia - zrealizované, 4 účastníci >>>

Spolu desať mobilít
Za obsah materiálov zodpovedajú výlučne autori. EK ani národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.