AUTORI  
  GALÉRIA  
  O NÁS  
KONTAKT

Hlavné výsledky partnerstva (lokálne):

9, Výstava fotografií projektu umeleckého vzdelávania v Prešove
Na základe praktickej fotografickej činnosti v rámci dielní a umeleckého vzdelávania na Otvorenom oddelení prešovskej väznice vzniká za spoločného autorstva školitelov a odsúdených obrazový súbor, ktorý bude vystavovaný na viacerých miestach v Košiciach (v rámci novej konferencie Cesta do neznáma 2013 projektu SPOTs) aj v Prešove a Sabinove ai.

Plánujeme vystaviť sériu portrétov zložených z ľavej a pravej polovice tváre (väzni aj ľudia na slobode, tak aby divák nevedel kto je kto), výsledky z dielní camera obscura (premietanie vonkajšieho priestoru dnu do miestností ústavu), fotografie dokumentujúce prostredie a život na Otvorenom oddelení, série vzniklé počas výchádzok v meste, sériu vzniklú dvojexpozíciou (fotíme dnu aj vonku na ten istý film). Momentálne prebieha okrem fotenia aj úprava a výber záberov, výstava sa blíži...

Účastníci: Pavel Smejkal, Lena Jakubčáková, Karol Stollmann, Dávid Doroš a odsúdení, v počte od 12 do 5 účastníkov.
Plánované stretnutia siete v rámci programu Grundtvig:

Október 2011, Košice, SK, konferencia Cesta do neznáma - zrealizované, 12 účastníkov >>>

Január 2012, Barcelona, SP, stretnutie partnerstva - zrealizované, 1 účastník >>>

Apríl 2012, Paríž, FR - zrealizované, 2 úč. >>>

Jún 2012, Marseille, FR, konferencia - zrealizované, 2 účastníci >>>

Október 2012, Barcelona, SP, stretnutie partnerstva - zrealizované, 1 účastník >>>

Jún 2013, Marseille, FR, európska konferencia - zrealizované, 4 účastníci >>>

Spolu desať mobilít
Za obsah materiálov zodpovedajú výlučne autori. EK ani národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.