AUTORI  
  GALÉRIA  
  O NÁS  
KONTAKT

Hlavné výsledky partnerstva (lokálne):

8, Tvorivé dielne, umelecké vzdelávanie vo väznici v Prešove
Od mája 2013 beží v Otvorenom oddelení prešovskej väznice séria workshopov, dielní v rámci umeleckého vzdelávania vo väzniciach, ktoré začalo na základe učiaceho sa partnerstva Grundtvig. V každotýždenných intervaloch sa stretávajú školitelia s odsúdenými a prostredníctvom prednášok, projekcií, dielní, diskuzií, literatúry, filmov a fotografie v praxi zvyšujú povedomie o umení, fotografii a nových technolúogiách medzi odsúdenými. Dielne budú prebiehať minimálne do konca roka 2013.

Čo sa týka našej hlavnej lokálnej aktivity - umeleckého vzdelávania vo väznici, po dlhej snahe po získaní povolenia (ktorá trvala viac ako rok) sme konečne mohli od 15. mája začať. Odvtedy sme realizovali asi 28 stretnutí, workshopov, ktoré prebehli čiastočne v priestoroch OO (Otvoreného oddelenia) a čiastočne v meste Prešov v rámci povolených vychádzok. Povolenie máme teraz do konca roka a už pracujeme na jeho predĺžení. Počas dielní prebieha teoretická (vzdelávacie aktivity, projekcie, diskuzie, preberanie kníh a časopisov a praktická časť (fotografovanie v interiéroch (cely a areál OO) aj v exteriéroch (dvor, mesto Prešov, portréty, dokument, street foto ai.) Získaný obrazový materiál vznikol za spoločného autorstva školiteľov a odsúdených, teraz sa upravuje, vyberá, používa spätne k ďalšej výuke a chystá sa z neho práve prvá výstava, ktorá bude v novembri 2013. Táto výstava bude prezentovaná v rámci záverečnej konferencie cyklu Cesta do neznáma v Košiciach, Kasárnach v rámci projektu SPOTs, súčasť Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013. Následne ju predstavíme v Sabinove, Prešove a na viacerých ďalších miestach aj v zahraničí (Wuppertal, Marseille, Praha).
V rámci snáh partnerstva po zvýšeni kvality evaluačného procesu sme sa zapojili do dotazníka, ktorý vypracoval partner z Talianska a ktorý je uvedený v medzi spoločnými výsledkami.
Účastníci: Pavel Smejkal, Lena Jakubčáková, Karol Stollmann, Dávid Doroš a odsúdení, v počte od 12 do 5 účastníkov.
Plánované stretnutia siete v rámci programu Grundtvig:

Október 2011, Košice, SK, konferencia Cesta do neznáma - zrealizované, 12 účastníkov >>>

Január 2012, Barcelona, SP, stretnutie partnerstva - zrealizované, 1 účastník >>>

Apríl 2012, Paríž, FR - zrealizované, 2 úč. >>>

Jún 2012, Marseille, FR, konferencia - zrealizované, 2 účastníci >>>

Október 2012, Barcelona, SP, stretnutie partnerstva - zrealizované, 1 účastník >>>

Jún 2013, Marseille, FR, európska konferencia - zrealizované, 4 účastníci >>>

Spolu desať mobilít
Za obsah materiálov zodpovedajú výlučne autori. EK ani národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.