AUTORI  
  GALÉRIA  
  O NÁS  
KONTAKT

Hlavné výsledky partnerstva (lokálne):

4, Výstavy fotografií "V odlúčení" v zahraničí
Úspešný dokumentárny fotografický súbor V odlúčení bol vystavený na viacerých miestach na Slovensku, Madarsku, Polsku a v Čechách. Od novembra 2011 bol predstavený v Miškolci, Maďarsko /dec. január 2011-2012, Sabinove /január 2012/, Prahe /november 2011/, Olomouci / apríl-máj 2012/, Bratislave /febr. - marec 2013/.
Publikáciou tejto práce rozširujeme povedomie o tejto citlivej téme v európskom kontexte.
Účastníci: Lena Jakubčáková, Pavel Smejkal.

Na stránke je ukážka z vernisáže výstavy v KC Na korze v Sabinove, 2012. Pre občanov Sabinova je toto téma samozrejme zvlášť významné a zaujímavé, lebo v ich meste je umiestnený Ústav pre výkon trestu odňatia slobody a svet za vysokým múrom tohto ústavu je pre väčšimu obyvateľov veľkou neznámou, napriek tomu že je priamo v meste pri železničnej stanici...
Plánované stretnutia siete v rámci programu Grundtvig:

Október 2011, Košice, SK, konferencia Cesta do neznáma - zrealizované, 12 účastníkov >>>

Január 2012, Barcelona, SP, stretnutie partnerstva - zrealizované, 1 účastník >>>

Apríl 2012, Paríž, FR - zrealizované, 2 úč. >>>

Jún 2012, Marseille, FR, konferencia - zrealizované, 2 účastníci >>>

Október 2012, Barcelona, SP, stretnutie partnerstva - zrealizované, 1 účastník >>>

Jún 2013, Marseille, FR, európska konferencia - zrealizované, 4 účastníci >>>

Spolu desať mobilít
Za obsah materiálov zodpovedajú výlučne autori. EK ani národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.