AUTORI  
  GALÉRIA  
  O NÁS  
KONTAKT

Hlavné výsledky partnerstva (lokálne):

6, Interview v marseilleskej väznici
Počas návštevy väznice Les Baumettes v Marseille sme prezentovali náš projekt v spoločnom video rozhovore (natáčanom väzňami zapojenými do projektu Lieux Fictifs v ich videoateliéri) s viacerými ďalšími účastníkmi z Nórska a Francúzska a ten bol potom vysielaný na vnútornom televíznom okruhu tamojšej väznice. Účastník za PhotoART Centrum: Pavel Smejkal.

Náš francúzsky partner z Marseille - Lieux Fictifs už asi dvadsať rokov pracuje vo väznici Les Baumettes na projekte umeleckého vzdelávania a jeho výsledkom je množstvo filmov a programov. Od určitého času majú priamo vo väznici svoje filmové a video štúdio, vybavené profesionálnou technikou a premietacou sálou a jedným z ich produktov sa stalo vysielanie špeciálneho TV programu na vnútornom väzeňskom okruhu. Interview sa okrem účastníkov z radov Grundtvig partnerov zúčastnili samozrejme aj väzni zapojení do projektu v Baumettes, čo bolo zaujímavé, okrem Francúzov boli aj z Belgicka, Maroka a Kolumbie. Takže naše zloženie bolo skutočne pestré...
Hore pohľad do počítačovej miestnosti v knižnici a celkový záber na túto starú a veľkú väznicu. Nižšie obed s pracovníkmi a dobrovoľníkmi z Lieux Fictifs v parku po práci. Dole pohľad do priestorov filmového ateliéru a premietacej sály.
Plánované stretnutia siete v rámci programu Grundtvig:

Október 2011, Košice, SK, konferencia Cesta do neznáma - zrealizované, 12 účastníkov >>>

Január 2012, Barcelona, SP, stretnutie partnerstva - zrealizované, 1 účastník >>>

Apríl 2012, Paríž, FR - zrealizované, 2 úč. >>>

Jún 2012, Marseille, FR, konferencia - zrealizované, 2 účastníci >>>

Október 2012, Barcelona, SP, stretnutie partnerstva - zrealizované, 1 účastník >>>

Jún 2013, Marseille, FR, európska konferencia - zrealizované, 4 účastníci >>>

Spolu desať mobilít
Za obsah materiálov zodpovedajú výlučne autori. EK ani národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.