O NÁS  
KONTAKT
Workshop reportážnej a dokumentárnej fotografie 2012

Lektori:

Pascal Grimaud, Jožo Ondzik, Andrej Balco, Pavel M. Smejkal, Lena Jakubčáková, Anton Baša

Účastníci:
Peter Petrov, Martin Hronský, Peter Javorík, Katarína Hudačinová, Michal Roháľ, Peter Popovec, Daniela Kapráľová, Karol Stollmann, Ivana Petrovová, Dávid Doroš, Pavel Smejkal ml., Tomáš Pavlík, Nikodém Miko, Marián Borovský...

Workshop prebiehal v Košiciach, Družstevnej a na viacerých miestach východného Slovenska v priebehu druhej polovice roka 2012. Stretnutia účastníkov s lektormi boli organizované podľa ich časových možností, ich záujmov a úrovne na báze plenérov, hodnotení portfólií, autorských projekcií lektorov, účastníkov a príkladov zo svetovej tvorby a diskuzií nad fotografiami z terénu a akcií. Workshop kulminoval počas pobytu Pascala Grimauda v Košiciach v októbri a novembri, keď predstavil svoju a francúzsku tvorbu aj študentom na Fakulte umení TU a Súkromnej filmovej škole a prebehlo viacero plenérov v teréne.
Galérie autorov >>>

Košice, Prešov, Medzilaborce, Kojšov, Sabinov, Bardejov, Čižatice, Rozhanovce...
foto: Dávid Doroš, Prešov