AUTORI  
  GALÉRIA  
  O NÁS  
KONTAKT
Naše projekty:
FESTIVAL SÚČASNEJ FOTOGRAFIE
KOŠICE a regióny - Prešov, Poprad, Levoča, Bardejov, Humenné
SEPTEMBER - DECEMBER 2010

SÚŤAŽ FotoFestu Košice na téma Začiatok-Koniec. Do uzávierky sme dostali 46 súťažných prác z celého Slovenska aj Čiech. Výsledky budú oznámené všetkým súťažiacim 17.12. na ich mailové adresy a budú vyhlásené v Košiciach v Galérii Bašta / pri Miklušovej väznici/ o 17.00.

(Očakávame od súťažiacich ich originálne príspeky akýmkoľvek spôsobom sa viažúce k téme súťaže) 

Podmienky súťaže - stiahnuť ako word súbor.doc >:

-  Fotosúťaž je určená pre amatérov aj profesionálov, ktorí majú záujem sa stále zlepšovať

-  Cieľom súťaže je objavovať nové talenty, dať priestor pre uplatnenie kvalitnej fotografie.
Hľadáme autorov, ktorí vedia mať a vyjadriť názor, neboja sa zdravo provokovať,

klásť otázky a hľadať odpovede.

-  Prijímané sú fotografie z analógových aj z digitálnych fotoaparátov

-  Nie sú žiadne obmedzenia čo sa týka žánrov alebo fotografických techník

-  Účastník súťaže posiela súbor min. 6 a max.10 vlastných autorských fotografií.
Jeden autor môže zaslať iba jednu sériu. Fotogafie majú tvoriť spolu jednu sériu, ktorá bude

zjednotená tématicky, výtvarne, štýlovo...

-  Hodnotená bude v dvoch kategóriách: I. kategória: do 18 rokov
a II. kategória: od 18 rokov vyššie ,účasť je bezplatná.

-  Spôsob doručenia: elektronicky na adresu pmsmejkal@gmail.com

-  Technické propozície: posielajú sa digitálne súbory, min. 1500 pixelov dlhšia strana, uložené ako
JPG v kvalite 9 – 10, zazipované archívy / zložka so všetkými zábermi ako jeden súbor/ cez www.uschovna.cz, alebo podobné servery. Možno zaslať sériu aj ako samostatné súbory v jednom
emaili tak, aby email nepresiahol 9 MB. Každý email musí obsahovať všetky informácie o autorovi
a o celkovom počte záberov v sérii. Súťažiaci musí mať originál každého záberu vo veľkosti
minimálne 3000 pixelov dlhšia strana, ktorý na požiadanie zašle organizátorovi.

-  Názov každej fotografie musí obsahovať tieto údaje: priezvisko autora, názov fotografie
alebo jej číslo v sérii.

-  S fotografiami je v texte mailu potrebné poslať tiež základné informácie o autorovi
(meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, mail a tel. číslo, resp. profesný životopis – u profesionálov).

-  Uzávierka prijímania súťažných fotografií na vyššie uvedenú adresu je 12.12. 2010

-  Usporiadateľ súťaže vyhlási výsledky 17.12. 2010 o 17.00 v galérii Bašta (areál Rodošta, pri Miklušovej väznici), rozposlanim emailov jednotlivým učatníkom
a na stránke www.photoartcentrum.net.

Porota bude zložená okrem Pavla M. Smejkala z min. piatich ďalších renomovaných
fotografov a kurátorov.

-  Víťazi budú odmenení hodnotnými cenami, ktoré podporia ich ďalší odborný rast

-  Organizátor sa zaručuje, že zaslané fotografie a osobné údaje použije iba v súvislosti s touto
súťažou a programom FotoFestu Košice, na stránke www.foto-fest.eu a www.photoartcentrum.net, prípadne iných miestach propagujúcich túto súťaž a tento festival. Fotografie /súbory/ nezaradené
do vybraných alebo víťazných budú do 10 dní po vyhlásení výsledkov zmazané. Všetky práva na fotografie ostávajú u ich autorov.

Second cities/ Druhé mestá
World Press Photo v Košiciach
Takí sme boli
o
FotoFeste Košice 2010
Projekt bol spolufinancovaný
z dotácie Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR
Partneri:
Mediálni partneri: